Thông báo quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 12

Đăng vào 1:38 giờ chiều GMT, ngày 05/12/2022. Chi tiết Tin tức

Chúng tôi xin thông báo do ngày nghỉ lễ diễn ra vào tháng 12 nên giờ giao dịch của một sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 6 tháng 12 năm 2022.

Vui lòng xem bảng bên dưới để biết sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 06/12 07/12
Chứng khoán Phần Lan Nghỉ Bình thường

Vui lòng lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.