Vì cuộc sống của người vô gia cư tại Malaysia

Đăng trên 8:05 sáng giờ GMT, ngày 31/08/2023. Đọc thêm CSR

XM đã cùng với tổ chức từ thiện Dapur Pasak do những người trẻ tuổi lãnh đạo tại Malaysia cung cấp nhu yếu phẩm cho những người vô gia cư tại Kuala Lumpur.

Việc ăn uống và giữ gìn vệ sinh cá nhân thường được coi là điều đương nhiên, tuy nhiên đối với những người không có nhà ở ổn định thì đó có thể luôn là một vấn đề khó khăn. XM và Dapur Pasak đã phân phát thực phẩm bổ dưỡng cũng như các bộ dụng cụ vệ sinh và y tế cho những người vô gia cư. Những nhu yếu phẩm này sẽ giúp cải thiện sức khỏe của họ và khôi phục lại cảm giác bình thường và giá trị bản thân.

Cùng nhau, chúng ta có thể thay đổi cuộc sống và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho mọi người. Các chương trình hành động của Dapur Pasak là một ví dụ đầy cảm hứng về sự thay đổi do giới trẻ thúc đẩy. Họ thường làm việc với nhiều tổ chức để cung cấp những hỗ trợ thiết yếu cho mọi cá nhân, gia đình và cộng đồng khó khăn ở Malaysia.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Dapur Pasak hoặc quyên góp qua trang web của họ.