Hỗ trợ trẻ em khó khăn tại Cairo

Đăng trên 9:53 sáng giờ GMT, ngày 11/09/2023. Đọc thêm CSR

Tháng 7 vừa rồi chúng tôi tự hào đã hỗ trợ tổ chức từ thiện Haya Karima ở Ai Cập. Đóng góp của chúng tôi nhằm hỗ trợ trực tiếp cho sứ mệnh của họ để mang đến cơ hội học tập bình đẳng cho mỗi đứa trẻ tại Cairo, trong đó có những trẻ mồ côi và những em thuộc các gia đình gặp khó khăn về tài chính.

Các phương thức hỗ trợ đa dạng của Haya Karima bao gồm xây dựng và nâng cấp trường học và bệnh viện, trang bị những thiết bị cần thiết, thuê những giáo viên chất lượng, và xây dựng những lớp học xóa mù chữ. Với những chiến lược này, họ đã giúp cho tất cả các em có được cơ hội học tập bình đẳng.

Với các trẻ em đang có khó khăn, được học tập luôn là một thách thức lớn. Bên cạnh việc thiếu tiền đầu tư cơ sở vật chất, còn là sự thiếu hụt các giáo viên chất lượng, chênh lệch trình độ, và nhiều thách thức khác. Với đóng góp của mình, chúng tôi muốn phá bỏ các rào cản này và vun đắp một tương lai tươi sáng và đầy đủ hơn cho tất cả các em.

Haya Karima là một chương trình được chính phủ hỗ trợ, tập trung vào việc cải thiện cuộc sống của những người dân ở thành thị và nông thôn, đặc biệt là các vùng nông thôn gặp khó khăn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các dự án của họ trên trang web của họ hoặc đóng góp cho tổ chức từ thiện này tại đây.