Tư liệu thông tin quan trọng

Mục đích của "Tư liệu thông tin quan trọng" (KID): KID cung cấp cho bạn thông tin quan trọng về sản phẩm đầu tư được mô tả ở phần dưới. Đây không phải là tài liệu quảng cáo. Theo quy định của luật, chúng tôi phải cung cấp thông tin này để giúp bạn hiểu được bản chất, các rủi ro, các chi phí, lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng của Sản phẩm này và giúp bạn so sánh với các sản phẩm khác.

Sản phẩm - Hợp đồng chênh lệch (CFD) của chi50

Sản phẩm này có thể được giao dịch "Phi tập trung" (OTC).

Nhà sản xuất PRIIP:

 • Tên: Trading Point of Financial Instruments Ltd ("Công ty")
 • Website:xm.com
 • Số điện thoại để bổ sung thông tin: +357 25029933
 • Cơ quan giám sát: Ủy ban Chứng khoán và Ngoại hối Cyprus ("CySec")

Tư liệu thông tin quan trọng này được cập nhật vào ngày 01.01.2020.

Bạn chuẩn bị mua một Sản phẩm phức tạp và có thể khó hiểu.

Sản phẩm này là gì?

 • Loại

  Sản phẩm này là một sản phẩm tài chính thuộc nhóm: CFD của equity indices.

 • Mục đích

  Sản phẩm này cho phép giao dịch đòn bẩy đối với các biến động về giá trị của tài sản cơ sở (chi50 equity indices).
  Lợi nhuận của nó bị ảnh hưởng chủ yếu bởi giá và sự biến động của tài sản cơ sở, mức đòn bẩy nhà đầu tư sử dụng và chi phí giao dịch. Giá của tài sản cơ sở được điều chỉnh bởi cung và cầu và chịu ảnh hưởng lớn của các yếu tố như các sự kiện chính trị quan trọng (bầu cử, trưng cầu dân ý, ...), thông báo của ngân hàng trung ương, các diễn biến về kinh tế và địa chính trị, hành vi của các nhà đầu tư.
  Sản phẩm này KHÔNG có thời gian nắm giữ tối thiểu.

 • Nhà đầu tư cá nhân mục tiêu

  Giao dịch sản phẩm này không phù hợp với tất cả mọi người. Sản phẩm này thường được sử dụng bởi những ai muốn tham gia thị trường trong khoảng thời gian ngắn; sử dụng (giao dịch) số tiền mà họ chấp nhận có thể mất; có một danh mục tiết kiệm và đầu tư đa dạng; có khả năng chịu rủi ro cao; và hiểu rõ các ảnh hưởng và rủi ro của giao dịch đòn bảy.

 • Điều khoản

  Sản phẩm này không có ngày đáo hạn hoặc hết hạn.

Có những rủi ro nào và đổi lại tôi có thể được gì?

Chỉ báo rủi ro chung (SRI):

SRI là một chỉ dẫn về mức rủi ro của Sản phẩm này so với các sản phẩm khác. Nó cho biết khả năng Sản phẩm này có thể gây thua lỗ do các biến động của thị trường. Chúng tôi đã xếp hạng Sản phẩm này ở mức 7/7, nghĩa là loại có mức rủi ro cao nhất.

Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư, trừ khi bạn đặt giới hạn thua lỗ (‘Stop Loss’). Bên cạnh đó, vốn đầu tư cũng có thể mất nếu Công ty không thể thanh toán. Tuy nhiên, bạn có thể được hưởng chính sách bảo vệ người tiêu dùng (xem phần "điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không thể thanh toán cho bạn"). Bạn cũng có thể phải bổ sung thêm vốn đầu tư để tránh bị đóng lệnh cưỡng bức.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Rủi ro thấp Rủi ro cao

Sản phẩm này có độ thanh khoản cao và Công ty không ấn định thời gian nắm giữ cho bất kỳ lệnh nào cho dù là mua hay bán. Các khách hàng được tự do mở/đóng lệnh bất cứ khi nào họ nhận thấy phù hợp, miễn là thị trường đang hoạt động.

Các kịch bản về kết quả

Không thể dự đoán chính xác các diễn biến thị trường trong tương lai. Các kịch bản trong bảng 2 chỉ biểu thị một vài kết quả có thể xảy ra dựa trên lợi nhuận gần đây. Lợi nhuận thực tế có thể thấp hơn.

Kết quả có thể thay đổi phụ thuộc vào thị trường và thời gian bạn nắm giữ CFD. Kịch bản xấu là kịch bản có các điều kiện rất không thuận lợi dựa trên dữ liệu lịch sử. Thua lỗ tối đa có thể là thua lỗ toàn bộ vốn đầu tư. Các kết quả đã bao gồm mọi chi phí liên quan đến sản phẩm, nhưng chưa bao gồm các chi phí về thuế cá nhân.

Các giả định sử dụng trong phân tích kết quả được mô tả ở dưới đây:

CFD của chi50

Bảng 1
Đầu tư
1.000€
Thời gian nắm giữ
1 Day
Giá trị giao dịch ước đoán
10.000€
Đòn bẩy
10
Yêu cầu đặt cọc
1.000€
Đặt cọc sử dụng
1.000€
Khách hàng sử dụng tối đa đòn bảy của nền tảng giao dịch

Kịch bản

Bảng 2
Kịch bản mua
Thuận lợi
Số dư 1.142,02€
Hoàn vốn + %14
Lợi nhuận / Thua lỗ + 142,02€
Bình thường
Số dư 982,19€
Hoàn vốn - %2
Lợi nhuận / Thua lỗ - 17,81€
Không thuận lợi
Số dư 860,96€
Hoàn vốn - %14
Lợi nhuận / Thua lỗ - 139,04€
Xấu
Số dư 803,93€
Hoàn vốn - %20
Lợi nhuận / Thua lỗ - 196,07€
Kịch bản bán
Thuận lợi
Số dư 1.124,97€
Hoàn vốn + %12
Lợi nhuận / Thua lỗ + 124,97€
Bình thường
Số dư 976,09€
Hoàn vốn - %2
Lợi nhuận / Thua lỗ - 23,91€
Không thuận lợi
Số dư 850,04€
Hoàn vốn - %15
Lợi nhuận / Thua lỗ - 149,96€
Xấu
Số dư 785,62€
Hoàn vốn - %21
Lợi nhuận / Thua lỗ - 214,38€
Các kịch bản trên được tính toán sử dụng phương pháp của ESMA.

Điều gì xảy ra nếu Trading Point of Financial Instruments Ltd không thể thanh toán cho bạn?

Toàn bộ tiền của khách hàng tại Công ty được gửi trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt, tách bạch khỏi các tài khoản của Công ty, và được bảo đảm bởi các tổ chức có uy tín cao tại Châu Âu. Hàng ngày, Công ty đều thực hiện việc đối soát nội bộ và bên ngoài theo yêu cầu của CySEC và theo các quy định của MiFID II đối với Công ty để đảm bảo có đủ tiền trong các tài khoản của khách hàng để thanh toán tất cả các khoản cho khách hàng.

Trong trường hợp khó có thể xảy ra là Công ty không có khả năng thanh toán cho bạn, bạn có thể liên hệ với Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư ("ICF"). Theo quy định của luật pháp Síp, ICF là phương án cuối cùng cho các khách hàng của các doanh nghiệp đầu tư của Síp ("CIFs"). ICF có thể bồi thường lên tới 20.000€ cho mỗi khách hàng đủ điều kiện, nếu Công ty không có khả năng chi trả các nghĩa vụ tài chính của mình. Mức đền bù thực tế do ICF chi trả sẽ phụ thuộc vào hồ sơ yêu cầu của bạn. ICF là một tổ chức độc lập, được thành lập theo Luật các dịch vụ và hoạt động đầu tư và các thị trường được điều tiết năm 2007, mà Công ty là một thành viên, vì họ được quản lý và kiểm soát bởi CySEC (Số giấy phép: 120/10).

Có những chi phí nào?

Bảng này thể hiện các loại chi phí khác nhau
Tiền mặt và Tương lai Chi phí một lần khi mở hoặc đóng lệnh
Hoa hồng Không áp dụng
Spread Sự khác biệt giữa giá mua và giá bán được gọi là spread. Khoản phí này xuất hiện khi mỗi lần bạn mở và đóng một lệnh. Thông tin về các mức spread có tại website của Công ty
Chỉ áp dụng cho tiền mặt Chi phí tiếp diễn
Chi phí nắm giữ hàng ngày (Swaps) Một khoản phí được tính cho tài khoản của bạn mỗi đêm khi lệnh của bạn được giữ. Nghĩa là bạn giữ lệnh càng lâu, phí sẽ càng cao. Thông tin về swap có tại website của Công ty

Tôi nên giữ lệnh trong bao lâu và tôi có thể lấy tiền ra sớm không?

Giao dịch các sản phẩm CFD có rủi ro cao, thường xuyên có các biến động thị trường và giá. Các khách hàng được toàn quyền mở/đóng lệnh bất cứ khi nào mà họ cho là hợp lý miễn là thị trường đang mở. Công ty không ấn định thời gian nắm giữ cho bất kỳ lệnh nào cho dù là lệnh mua hay bán. Khách hàng có thể đặt ‘Stop Loss’ hay ‘Take Profit’ cho lệnh của họ để giảm thiểu rủi ro trước các biến động lớn.

Khách hàng có thể rút toàn bộ tiền bất cứ lúc nào nếu không có các lệnh đang mở. Trong trường hợp có lệnh đang mở, khách hàng có thể rút bất kỳ số tiền nào ngoài mức đặt cọc cần thiết cho lệnh đó, nghĩa là bạn có thể rút số tiền 'đặt cọc khả dụng'. Tất cả các yêu cầu rút tiền có thể được thực hiện tại 'Khu vực Thành viên' trên website của Công ty.

Tôi có thể khiếu nại như thế nào?

 • Các bước để lập một khiếu nại: Khách hàng muốn gửi khiếu nại phải gửi theo một mẫu khiếu nại liên quan tới địa chỉ email dưới đây, kèm với các thông tin liên quan.
 • Địa chỉ email: complaints@xm.com

Mẫu khiếu nại có tại "Khu vực Thành viên" trên website của Công ty.

Các thông tin liên quan khác

Theo yêu cầu của luật, Công ty phải cung cấp cho khách hàng các văn bản và chính sách sau:

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.