Thông báo quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 2

Đăng vào 2:38 pm GMT, ngày 31/01/2022. Chi tiết Tin tức

Chúng tôi xin thông báo với bạn do một số ngày nghỉ lễ diễn ra vào tháng 2, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 01 đến ngày 21 tháng 2 năm 2022.

Vui lòng xem các bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 01/02 02/02 03/02 04/02
HK50Cash Nghỉ Nghỉ Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 21/02 22/02
COFFE-MAY22 Nghỉ Bình thường
CORN-MAR22 Nghỉ Bình thường
CORN-MAY22 Nghỉ Bình thường
COTTO-MAY22 Nghỉ Bình thường
COCOA-MAY22 Nghỉ Bình thường
SBEAN-MAR22 Nghỉ Bình thường
SBEAN-MAY22 Nghỉ Bình thường
SUGAR-MAR22 Nghỉ Bình thường
WHEAT-MAY22 Nghỉ Bình thường
HGCOP-MAR22 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
NGAS-MAR22 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
OIL-APR22 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
OILMn-APR22 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
JP225-MAR22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
JP225Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500-MAR22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100-MAR22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30-MAR22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
USDX-MAR22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GER40-MAR22 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
GER40Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
UK100-MAR22 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
UK100Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
GOLD Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
SILVER Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
PALL-MAR22 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
PLAT-APR22 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
Chứng khoán Mỹ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Canada Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Brazil Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.