Followme trao Giải Broker tăng trưởng nhanh nhất năm cho XM

Đăng trên 10:43 am GMT, ngày 28/01/2020. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi vui mừng thông báo giải thưởng mới nhất mà chúng tôi nhận được với sự công nhận về các dịch vụ chất lượng cao của công ty chúng tôi: Broker tăng trưởng nhanh nhất năm 2019.

XM đã được trao tặng giải thưởng ghi nhận là một công ty tăng trưởng cao với hoạt động quản lý doanh nghiệp xuất sắc của một tổ chức trao giải có trụ sở tại Hong Kong là Mạng giao dịch xã hội Followme trong lễ trao giải tổ chức vào ngày 21/12/2019.

Được nhận giải thưởng này là một sự ghi nhận cho chất lượng vượt trội về sản phẩm và dịch vụ của XM trong lĩnh vực tài chính kể từ ngày chúng tôi bắt đầu hoạt động năm 2009, cũng như cho sự sẵn sàng của chúng tôi trong việc đổi mới sáng tạo và phục vụ các khách hàng trên toàn cầu với sự tập trung cao độ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Về Followme

Mạng giao dịch xã hội Followme là một nền tảng cộng đồng xã hội chuyên về đầu tư trực tuyến, mục đích của tổ chức này là cung cấp một cơ sở chung cho các nhà đầu tư để họ có thể liên kết với nhau trên tất cả các lĩnh vực của giao dịch trực tuyến và chia sẻ các kinh nghiệm đầu tư của mình.