XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Bảng tính forex của xm

Các bảng tính trực tuyến của chúng tôi cho phép khách hàng đánh giá chính xác và vào đúng thời điểm để tối ưu các lệnh giao dịch. Bảng tính tổng hợp, chuyển đổi tiền tệ, bảng tính giá trị pip, bảng tính đặt cọc và bảng tính swap giúp bạn đánh giá rủi ro và theo dõi lợi nhuận hoặc thua lỗ của mỗi lệnh mà bạn thực hiện.

main calculator image

Bảng tính tổng hợp

Với bảng tính tổng hợp bạn có thể tính đặt cọc cần thiết, giá trị pip và swap.

Đọc thêm
currency calculator

Chuyển đổi tiền tệ

Chuyển đổi tiền tệ của chúng tôi cho phép bạn chuyển đổi giữa các đồng tiền bằng tỷ giá thực tế.

Đọc thêm
pip calculator

Bảng tính giá trị pip

Bảng tính giá trị pip của chúng tôi giúp bạn xác định giá trị mỗi pip theo đồng tiền cơ sở để bạn có thể theo dõi rủi ro cho từng lệnh một cách chính xác hơn.

Đọc thêm
margin calculator

Bảng tính đặt cọc

Bảng tính đặt cọc của chúng tôi cho phép bạn tính đặt cọc cần thiết để mở và duy trì các lệnh.

Đọc thêm
swaps calculator

Bảng tính swap

Với bảng tính swap của chúng tôi, bạn có thể tính chênh lệch lãi suất giữa 2 đồng tiền trong cặp tiền mà bạn đang mở lệnh.

Đọc thêm
loss calculator

Bảng tính lợi nhuận và thua lỗ

Bảng tính lợi nhuận và thua lỗ của chúng tôi giúp bạn đánh giá lợi nhuận hoặc thua lỗ dự kiến của bất cứ giao dịch nào mà họ định thực hiện trong thị trường ngoại hối.

Đọc thêm

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.