Các hội thảo forex thành công tại ba thành phố của Philippines

Đăng trên 11:43 am GMT, ngày 23/03/2020. Đọc thêm Tin tức

Từ ngày 01 đến ngày 29/02, XM đã tổ chức ba sự kiện đào tạo forex miễn phí tại Manila, Palawan và General Santos City để hướng dẫn các nhà đầu tư trực tuyến cải thiện các kỹ thuật giao dịch của họ nhằm đạt được các kết quả đầu tư hiệu quả hơn.

Hội thảo với tiêu đề Kết hợp Avramis River và Phân tích Cơ bản được trình bày bởi huấn luyện viên Jonathan Lou Reyes tại Manila vào ngày 01, tiếp theo là Palawan vào ngày 15, General Santos vào ngày 29/02.

Năng lực của các nhà đầu tư trực tuyến có phát huy tối đa được hay không phần lớn phụ thuộc vào sự am hiểu của họ đối với các thị trường toàn cầu và khả năng cải thiện các kỹ thuật và chiến lược giao dịch quan trọng. Hội thảo này đã tập trung vào các khía cạnh quan trọng này.

Trong bài thuyết trình của mình, Jonathan Lou Reyes đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các chỉ báo kỹ thuật theo xu hướng như Avramis River, giúp các nhà đầu tư nắm bắt và hiểu đúng về các dữ liệu thị trường, cũng như dễ dàng nhận biết các thị trường đi ngang, xác định các mức hỗ trợ – kháng cự và tìm ra các xu hướng có chất lượng cao. Bên cạnh đó, một thời lượng đáng kể cũng được dành cho cách sử dụng kết hợp của Avramis River và các kỹ thuật phân tích cơ bản, với trọng tâm là các chỉ báo kinh tế vĩ mô quan trọng.

Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị khách hàng đã đến với hội thảo của chúng tôi tại các thành phố này.