Khuyến mãi 10 năm thành lập – Kết quả Rút thăm May mắn Đặc biệt

Đăng trên 9:00 am GMT, ngày 15/10/2020. Đọc thêm Tin tức

Trong vòng chung kết của khuyến mãi kỷ niệm 10 năm thành lập, chúng tôi đã tổ chức Rút thăm May mắn Đặc biệt với thêm 10 giải thưởng để tăng tổng mức thưởng của Khuyến mãi 10 năm Thành lập từ 800.000$ lên thành 1.000.000$!

Chúng tôi vui mừng thông báo những người thắng cuộc của chương trình Rút thăm May mắn Đặc biệt này.

Vào ngày 02/10/2020, 10 cá nhân trong tất cả những người tham gia rút thăm may mắn đã giành các giải có tổng giá trị 200.000$!

Những người thắng cuộc và các giải thưởng của họ có trong danh sách dưới đây.

Những người Thắng cuộc Rút thăm May mắn Đặc biệt

Giải thưởng ID tài khoản MT4/MT5
Giải 1: 100.000$ (hoặc tương đương) trong tài khoản giao dịch XM MT4/MT5 60686682
Giải 2-3: 30.000$ (hoặc tương đương) trong tài khoản giao dịch XM MT4/MT5 33104898

46007907
Giải 4-5: 10.000$ (hoặc tương đương) trong tài khoản giao dịch XM MT4/MT5 39081693

60440716
Giải 6-8: 5.000$ (hoặc tương đương) trong tài khoản giao dịch XM MT4/MT5 6121755

12219271

33181975
Giải 9-10: 2.500$ (hoặc tương đương) trong tài khoản giao dịch XM MT4/MT5 33268838

60158367

Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mãi này.

Chúc mừng những người thắng cuộc!