Lễ Ramadan mang lại niềm vui cho 60 gia đình

Đăng trên 8:19 sáng giờ GMT, ngày 02/06/2023. Đọc thêm CSR

Ngày 22/04/2023, XM hợp tác với BAZNAS Indonesia tặng các gói quà ‘Hạnh phúc Ramadan’ cho 60 gia đình gặp khó khăn. Những gói hàng này chứa các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn và đường, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình gặp khó khăn trong tháng lễ Ramadan.

Là một tổ chức chính thức của chính phủ, BAZNAS đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao tinh thần cộng đồng và hỗ trợ những người gặp khó khăn.

Tại XM, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng sự hợp tác và lòng trắc ẩn có thể thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong các cộng đồng của chúng ta và trên toàn thế giới.

Sự hợp tác của chúng tôi là minh chứng cho sứ mệnh chung của cả hai tổ chức là tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người khác.

Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến BAZNAS Indonesia vì sự hỗ trợ và hợp tác vô giá của họ.

Để biết thêm thông tin về BAZNAS hoặc để đóng góp cùng họ, hãy truy cập trang web của họ tại đây.