Harry Tuan Anh

Harry Tuan Anh Harry Tuan Anh là một nhà giao dịch chuyên nghiệp và là giảng viên dày dạn kinh nghiệm và đã cung cấp các lớp học giao dịch, hội thảo qua web và các bài học cho các nhà giao dịch Việt Nam ở mọi cấp độ. Anh ấy đã đạt được kết quả kinh doanh ổn định với lợi nhuận thường xuyên từ 50 – 65% hàng năm. Harry đạt được thành công của mình nhờ nhiều năm kinh nghiệm giao dịch và sử dụng chỉ báo Khối lượng tốt hơn, lý thuyết thời gian và phân tích kỹ thuật để đưa ra các quyết định và chiến lược chính xác.

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.