XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để cập nhật thông tin cá nhân trong tài khoản demo của tôi?

Bạn muốn cập nhật địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác của tài khoản demo của mình, bạn chỉ cần liên hệ với chúng tôi!

Chỉ cần gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.support@xm.com, ghi rõ số ID tài khoản demo của bạn và cho chúng tôi biết bạn muốn chúng tôi cập nhật thông tin gì.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.