XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để cập nhật thông tin cá nhân trong tài khoản thực của tôi?

Tài khoản thực của bạn được liên kết với giấy tờ tùy thân mà bạn đã cung cấp trong quá trình xác minh tài khoản.

Nếu bạn muốn cập nhật tên đã đăng ký của tài khoản thực của mình, bạn cần cung cấp cho chúng tôi ID mới để xác nhận yêu cầu này.

Nếu bạn muốn cập nhật địa chỉ email của mình, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.support@xm.com và gửi kèm ảnh tự chụp bạn đang cầm giấy tờ tùy thân. Chúng tôi yêu cầu điều này để xác minh danh tính của bạn và cung cấp thêm một lớp bảo mật cho tài khoản của bạn.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.