XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi nên làm gì nếu tài khoản của tôi bị xâm phạm?

Nếu bạn cho rằng tài khoản của mình có thể đã bị xâm phạm, bạn luôn có thể thay đổi mật khẩu của mình. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể được thực hiện nếu bạn biết mật khẩu hiện tại hoặc nếu bạn có quyền truy cập vào địa chỉ email có liên quan.

Để đặt lại mật khẩu bằng địa chỉ email của bạn, nhấn vào đây.

Nếu email của bạn cũng đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng một địa chỉ khác tại vietnamese.support@xm.com, để chúng tôi có thể hỗ trợ thêm.

Ngoài ra, hãy cho chúng tôi biết nếu bạn nhận thấy bất kỳ hành động trái phép nào trên tài khoản của mình như yêu cầu giao dịch hoặc rút tiền.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.