XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Số tiền tối thiểu tôi có thể nạp hoặc rút là bao nhiêu?

Số tiền nạp hoặc rút tối thiểu cho bất kỳ loại tài khoản nào là 5$.
Tuy nhiên, số tiền tối thiểu thay đổi phụ thuộc vào phương thức thanh toán.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.