Làm cách nào để biết khách hàng đã đăng ký bằng liên kết giới thiệu của tôi?

Chúng tôi luôn thông báo cho bạn qua email khi khách hàng mở tài khoản bằng liên kết giới thiệu của bạn.

Bạn cũng có thể điều hướng đến 'Danh sách nhà giao dịch' trong nền tảng đối tác liên kết để xem tất cả các khách hàng đã đăng ký dưới quyền của bạn.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.