XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để tính toán ký quỹ?

Khi giao dịch forex, bạn có thể tự động tính yêu cầu ký quỹ bằng cách sử dụng máy tính forex. Để tính yêu cầu ký quỹ theo cách thủ công cho một trong các giao dịch forex của bạn bằng đồng tiền cơ sở của cặp tiền mà bạn đang giao dịch, bạn có thể sử dụng công thức (Số Lot x Quy mô hợp đồng / Đòn bẩy tài khoản).

Đối với tài khoản Standard, tất cả các sản phẩm forex có quy mô hợp đồng là 100.000 đơn vị. Đối với tài khoản Micro, tất cả các sản phẩm forex có quy mô hợp đồng là 1.000 đơn vị.

Hãy xem xét một ví dụ để hiểu rõ hơn điều này. Giả sử bạn có một tài khoản giao dịch Standard có đơn vị tiền tệ là USD, và bạn đang muốn giao dịch 1 lot EURUSD với đòn bẩy 30:1. Yêu cầu ký quỹ cho giao dịch này sẽ được tính là (1 x 100.000 / 30) = 3.333 EUR, vì Euro là đồng tiền cơ sở của cặp tiền này. Tuy nhiên, vì tài khoản giao dịch của bạn có mệnh giá bằng USD, số tiền sẽ được tự động chuyển đổi theo tỷ giá hối đoái hiện tại.

Khi giao dịch Vàng hoặc Bạc, bạn có thể tính ký quỹ bằng công thức (Số Lot x Quy mô hợp đồng x Giá mở / Đòn bẩy tài khoản).

Khi giao dịch CFD, bạn có thể tính ký quỹ bằng công thức (Số Lot x Quy mô hợp đồng x Giá mở x Tỷ lệ phần trăm ký quỹ).

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.