Bạn có cung cấp tóm tắt cho các hội thảo qua web mà tôi đã tham gia không?

Có, tóm tắt hội thảo qua web thường được gửi cho bạn qua email, khoảng một giờ sau khi phiên kết thúc.

Tuy nhiên, chúng tôi không cung cấp tóm tắt cho tất cả các hội thảo trên web. Và đối với những hội thảo được tóm tắt, bạn sẽ chỉ nhận được thông tin này nếu bạn có tham dự hội thảo qua web.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.