XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể mất nhiều hơn số tiền tôi đã nạp không?

Không, chúng tôi áp dụng Bảo vệ số dư âm cho tất cả khách hàng, nghĩa là bạn không bao giờ có thể mất nhiều hơn số tiền bạn đã nạp.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.