XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Điều gì xảy ra với một cổ phiếu khi nó bị hủy niêm yết?

Khi một cổ phiếu bị hủy niêm yết, nó sẽ bị xóa khỏi thị trường chứng khoán dưới dạng chứng khoán được giao dịch công khai.

Điều này có thể là tự nguyện hoặc không tự nguyện và xảy ra tại một công ty vì nhiều lý do:

  • Ngừng hoạt động
  • Sáp nhập với một công ty khác
  • Tư nhân hóa
  • Không đáp ứng các yêu cầu niêm yết của sàn giao dịch

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.