XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để cài đặt các chỉ báo trên phần mềm giao dịch của tôi trên macOS ?

Nếu bạn đã tải xuống MT4 hoặc MT5 cho Mac và muốn cài đặt các chỉ báo, chỉ cần thực hiện theo các bước bên dưới:

  1. 1. Tạo một thư mục mới trên màn hình của bạn và đặt các file chỉ báo vào đó
  2. 2. Mở phần mềm giao dịch của bạn
  3. 3. Nhấn vào 'Tập tin' và sau đó 'Mở thư mục dữ liệu'
  4. 4. Từ cửa sổ 'Finder', chuyển đến thư mục chỉ báo của bạn và sao chép các file .ex4 vào đây
  5. 5. Chuyển đến thư mục 'Thư viện' và sao chép các file .dll vào đây

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.