XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để xem dữ liệu lịch sử và tăng phạm vi của nó?

Đối với MT5

Để xem dữ liệu lịch sử trên nền tảng MT5, chỉ cần làm theo các bước bên dưới:

  1. 1. Mở phần mềm giao dịch của bạn
  2. 2. Nhấn chuột phải vào 'Bảng giá' hoặc nhấn Ctrl+U trên Windows
  3. 3. Nhấn vào 'Biểu tượng' và chọn 'Thanh' hoặc 'Tick'

Đối với MT4

Để xem dữ liệu lịch sử trên nền tảng MT4, chỉ cần làm theo các bước bên dưới:

  1. 1. Mở phần mềm giao dịch của bạn và nhấn vào 'Công cụ' từ menu
  2. 2. Chọn 'Trung tâm dữ liệu'
  3. 3. Nhấn đúp vào sản phẩm và khung thời gian mong muốn

Để tăng phạm vi nến trên cả hai nền tảng:

  1. 1. Mở phần mềm giao dịch của bạn và nhấn vào 'Công cụ' từ menu
  2. 2. Nhấn vào 'Tùy chọn' hoặc nhấn Ctrl+O trên Windows
  3. 3. Chọn 'Biểu đồ'

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.