XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để xem spread hiện tại trong cửa sổ Bảng giá?

Để xem spread hiện tại trong cửa sổ 'Bảng giá', chỉ cần làm theo các bước bên dưới:

Đối với MT5

  1. 1. Mở phần mềm giao dịch MT5 của bạn
  2. 2. Nhấn chuột phải vào cửa sổ 'Bảng giá'
  3. 3. Chọn 'Cột' và nhấn vào 'Spread'

Đối với MT4

  1. 1. Mở phần mềm giao dịch MT4 của bạn
  2. 2. Nhấn chuột phải vào cửa sổ 'Bảng giá'
  3. 3. Nhấn vào 'Spread'

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.