XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể làm gì nếu gặp lỗi 'Không có kết nối'?

Nếu bạn gặp lỗi 'Không có kết nối', có một số lý do có thể là:

  • Sự cố kết nối Internet
  • Tường lửa máy tính của bạn
  • Phần mềm diệt virus của bạn

Trước tiên, hãy kiểm tra xem bạn có thể truy cập các trang web khác không. Sau đó, chạy kiểm tra tốc độ internet bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

  1. 1. Mở phần mềm giao dịch của bạn
  2. 2. Nhấn vào 'Quét lại máy chủ' để làm mới danh sách máy chủ
  3. 3. Kiểm tra ping của bạn (được đo bằng ms) để xem giao tiếp với máy chủ của chúng tôi nhanh như thế nào

Nếu bạn cho rằng sự cố có nhiều khả năng liên quan đến tường lửa hoặc phần mềm chống vi-rút của mình, hãy đảm bảo rằng phần mềm giao dịch bạn đang sử dụng được thêm vào danh sách miễn trừ cho cả hai.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.