Tôi có bị tính phí nếu tài khoản của tôi không hoạt động không?

Có, nhưng chỉ khi tài khoản của bạn không hoạt động trong hơn 90 ngày.

Chúng tôi chỉ xem xét một tài khoản là không hoạt động nếu không có hoạt động nào (bao gồm giao dịch, nạp tiền, rút tiền, chuyển khoản nội bộ, mở tài khoản bổ sung và hoạt động đăng ký) sau khoảng thời gian này.

Tất cả các tài khoản không hoạt động đều bị tính phí hàng tháng là 5 USD hoặc toàn bộ số dư khả dụng của bạn trong trường hợp dưới 5 USD. Nếu số dư khả dụng của bạn bằng 0, bạn sẽ không bị tính phí.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.