Giúp nuôi dưỡng trẻ em khó khăn ở Sri Lanka

Đăng trên 9:45 sáng giờ GMT, ngày 06/09/2023. Đọc thêm CSR

Vào ngày 25 tháng 7, chúng tôi đã quyên góp cho “Dự án bếp ăn cộng đồng” của tổ chức Voice for Voiceless để giúp cung cấp 1.400 bữa ăn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Sri Lanka.

Tổ chức Voice for Voiceless là một tổ chức nổi bật, tập trung vào việc giải quyết vấn đề liên quan đến nạn đói của trẻ em ở Sri Lanka.

Tổ chức này hoạt động ở 9 địa điểm khác nhau trên khắp đất nước, cung cấp nguồn dinh dưỡng quan trọng cho những trẻ em ít nhận được sự quan tâm. Điều này không chỉ cải thiện đời sống của các em mà còn thúc đẩy phát triển một cộng đồng mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Với sự cộng tác của các đối tác doanh nghiệp, tổ chức Voice for Voiceless đảm bảo rằng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp cận những bữa ăn bổ dưỡng để hỗ trợ sức khỏe của các em.

Mục tiêu của dự án này là đảm bảo không có trẻ em nào bị đói khi đi ngủ và chúng tôi tự hào đóng một vai trò nhỏ trong việc biến tầm nhìn này thành hiện thực.

Khoản quyên góp này phản ánh cam kết vững chắc của chúng tôi đối với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và niềm tin của chúng tôi vào việc tạo ra tác động tích cực ngoài các lĩnh vực kinh doanh.

Bằng cách hỗ trợ các sáng kiến như Dự án bếp ăn cộng đồng, chúng tôi mong muốn nâng cao tinh thần cộng đồng và tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong cuộc sống của những người khó khăn nhất.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về công việc truyền cảm hứng của tổ chức Voice for Voiceless tại đây.

Để quyên góp, hãy nhấn vào đây.