Thông báo Quan trọng – Kết thúc giờ mùa Hè 2019

Đăng trên 8:54 am GMT, ngày 21/10/2019. Đọc thêm Thông báo

Chúng tôi xin thông báo vào ngày kết thúc của giờ mùa hè tại Châu Âu vào ngày Chủ Nhật 27/10/2019, và tại Hoa Kỳ vào ngày Chủ Nhật 03/11/2019, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 27/10 tới 04/11/2019. Giờ giao dịch sẽ trở lại bình thường sau khoảng thời gian này.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 27/10 28/10 – 31/10 01/11 04/11
Forex Mở sớm 23:05 Nghỉ sớm 22:50 Bình thường
USDRUB 08:05-16:55 08:05-16:55 Bình thường
EURRUB 08:05-16:55 08:05-16:55 Bình thường
Gold 00:05-22:55 00:05-22:50 Bình thường
Silver 00:05-22:55 00:05-22:50 Bình thường
PLAT-JAN20 00:05-22:55 00:05-22:10 Bình thường
PALL-DEC19 00:05-22:55 00:05-22:10 Bình thường
COCOA-DEC19 Nghỉ sớm 19:25 Nghỉ sớm 19:25 Bình thường
SUGAR-MAR20 Nghỉ sớm 18:55 Nghỉ sớm 18:55 Bình thường
COFFE-DEC19 Nghỉ sớm 19:25 Nghỉ sớm 19:25 Bình thường
WHEAT-DEC19 02:05-14:40
15:35-20:10
02:05-14:40
15:35-20:10
Bình thường
CORN-DEC19 02:05-14:40
15:35-20:10
02:05-14:40
15:35-20:10
Bình thường
SBEAN-NOV19-JAN20 02:05-14:40
15:35-20:10
02:05-14:40
15:35-20:10
Bình thường
COTTO-DEC19 03:05-20:15 03:05-20:15 Bình thường
HGCOP-DEC19 00:05-22:55 00:05-22:10 Bình thường
NGAS-NOV19-DEC19 00:05-22:55 00:05-22:10 Bình thường
OIL-DEC19 00:05-22:55 00:05-22:10 Bình thường
OILMn-DEC19 00:05-22:55 00:05-22:10 Bình thường
GSOIL-NOV19 Mở sớm 02:05 02:05-22:10 Bình thường
BRENT-DEC19-JAN20 02:05-23:55 02:05-22:10 Bình thường
CHI50Cash 03:05-10:25
11:05-22:40
03:05-10:25
11:05-22:10
Tiếp tục áp dụng giờ đã thay đổi
CHI50-OCT19-NOV19 03:05-10:25
11:05-22:40
03:05-10:25
11:05-22:10
Tiếp tục áp dụng giờ đã thay đổi
HK50Cash 03:20-05:55
07:05-10:25
11:20-18:55
03:20-05:55
07:05-10:25
11:20-18:55
Tiếp tục áp dụng giờ đã thay đổi
JP225Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 Bình thường
JP225-DEC19 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 Bình thường
SINGCash 02:35-11:05
11:45-22:40
02:35-11:05
11:45-22:10
Tiếp tục áp dụng giờ đã thay đổi
SING-OCT19-NOV19 02:35-11:05
11:45-22:40
02:35-11:05
11:45-22:10
Tiếp tục áp dụng giờ đã thay đổi
US100Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 Bình thường
US100-DEC19 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 Bình thường
US30Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 Bình thường
US30-DEC19 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 Bình thường
US500Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 Bình thường
US500-DEC19 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 Bình thường
USDX-DEC19 02:05-22:55 02:05-22:10 Bình thường
GER30Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 Bình thường
GER30-DEC19 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 Bình thường
UK100Cash 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 Bình thường
UK100-DEC19 00:05-22:15
22:30-22:55
00:05-22:10 Bình thường
AUS200Cash 00:55-07:25
08:15-21:55
00:55-07:25
08:15-21:10
Tiếp tục áp dụng giờ đã thay đổi đóng lúc 22:55 và nghỉ Thứ 6 lúc 22:10
Chứng khoán Australia 01:10-06:55 01:10-06:55 Tiếp tục áp dụng giờ đã thay đổi
Chứng khoán Hoa Kỳ 15:40-21:55 15:40-21:55 Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.