Cập nhật quan trọng từ XM

Đăng trên 10:03 am GMT, ngày 21/04/2022. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo với bạn rằng vòng thứ hai sắp tới của bầu cử tổng thống Pháp diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2022 có thể dẫn đến biến động thị trường gia tăng, thanh khoản thị trường thấp, spread bất thường và nhảy giá.

Những khách hàng có ý định giữ các vị thế mở trong thời gian này nên đảm bảo rằng tài khoản giao dịch của họ được nạp đủ tiền để tránh bất kỳ sự xáo trộn nào từ các cảnh báo ký quỹ có thể xảy ra và / hoặc ngừng hoạt động giao dịch của họ.

Lưu ý: Để xem các yêu cầu ký quỹ chính xác, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của phần mềm XM MT4/MT5 bản dành cho khách hàng.