Thông báo quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 1

Đăng vào 1:38 giờ chiều GMT, ngày 03/01/2022. Chi tiết Tin tức

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày nghỉ lễ diễn ra trong tháng 1, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 5 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 05/01 06/01 07/01
Chứng khoán Thụy Điển Nghỉ sớm 13:50 Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Phần Lan Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hy Lạp Bình thường Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 17/01 18/01
COFFE-MAR22 Nghỉ Bình thường
CORN-MAR22 Nghỉ Bình thường
COTTO-MAR22 Nghỉ Bình thường
COCOA-MAR22 Nghỉ Bình thường
SBEAN-MAR22 Nghỉ Bình thường
SUGAR-MAR22 Nghỉ Bình thường
WHEAT-MAR22 Nghỉ Bình thường
HGCOP-MAR22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
NGAS-FEB22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
OIL-FEB22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
OILMn-FEB22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GER40Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
GER40-MAR22 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
UK100Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
UK100-MAR22 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
JP225Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
JP225-MAR22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500-MAR22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100-MAR22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30-MAR22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
USDX-MAR22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GOLD Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
SILVER Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PALL Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PLAT Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
Chứng khoán Mỹ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Canada Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Brazil Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 26/01 27/01
AUS200Cash Mở muộn 08:15 Bình thường
Sản phẩm 31/01 01/02
HK50Cash Nghỉ sớm 05:55 Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.