Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 7

Đăng trên 9:23 am GMT, ngày 27/06/2019. Đọc thêm Thông báo

Chúng tôi xin thông báo vào một số ngày nghỉ lễ trong tháng 7, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 01 đến 05/07/2019.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 01/07 02/07
HK50Cash Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 03/07 04/07 05/07
COFFE-SEP19 Bình thường Nghỉ Bình thường
CORN-SEP19 Nghỉ sớm 20:00 Nghỉ Mở muộn 16:35
COTTO-DEC19 Bình thường Nghỉ Bình thường
COCOA-SEP19 Bình thường Nghỉ Bình thường
SBEAN-AUG19 Nghỉ sớm 20:00 Nghỉ Mở muộn 16:35
WHEAT-SEP19 Nghỉ sớm 20:00 Nghỉ Mở muộn 16:35
SUGAR-OCT19 Bình thường Nghỉ Bình thường
HGCOP-SEP19 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
BRENT-SEP19 Bình thường Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
OIL-AUG19 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
OILMn-AUG19 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
NGAS-AUG19 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GSOIL-JUL19 Bình thường Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
Chứng khoán Hoa Kỳ Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ Bình thường
GER30-SEP19 Nghỉ sớm 22:55 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
GER30Cash Nghỉ sớm 22:55 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
JP225-SEP19 Nghỉ sớm 20:10 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
JP225Cash Nghỉ sớm 20:10 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
UK100-SEP19 Nghỉ sớm 22:55 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
UK100Cash Nghỉ sớm 22:55 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
USDX-SEP19 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30-SEP19 Nghỉ sớm 20:10 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30Cash Nghỉ sớm 20:10 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100-SEP19 Nghỉ sớm 20:10 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100Cash Nghỉ sớm 20:10 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500-SEP19 Nghỉ sớm 20:10 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500Cash Nghỉ sớm 20:10 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
Gold Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
Silver Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PALL-SEP19 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PLAT-OCT19 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.