Thông báo quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 7

Đăng trên 9:27 am GMT, ngày 29/06/2021. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày lễ diễn ra trong tháng 7, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 7 năm 2021.

Vui lòng xem các bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 01/07 02/07
HK50Cash Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 05/07 06/07 07/07
COFFE-SEP21 Nghỉ Bình thường Bình thường
CORN-SEP21 Nghỉ Mở muộn 16:35 Bình thường
COTTO-DEC21 Nghỉ Bình thường Bình thường
COCOA-SEP21 Nghỉ Bình thường Bình thường
SBEAN-AUG21 Nghỉ Mở muộn 16:35 Bình thường
WHEAT-SEP21 Nghỉ Mở muộn 16:35 Bình thường
SUGAR-OCT21 Nghỉ Bình thường Bình thường
HGCOP-SEP21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
BRENT-SEP21 Nghỉ sớm 20:25 Bình thường Bình thường
OIL-AUG21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
OILMn-AUG21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
NGAS-AUG21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
GSOIL-JUL21 Nghỉ sớm 20:25 Bình thường Bình thường
GER30-SEP21 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường Bình thường
GER30Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường Bình thường
JP225-SEP21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
JP225Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
UK100-SEP21 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường Bình thường
UK100Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường Bình thường
USDX-SEP21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
US30-SEP21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
US30Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
US100-SEP21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
US100Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
US500-SEP21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
US500Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
GOLD Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
SILVER Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
PALL-SEP21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
PLAT-OCT21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
Chứng khoán Mỹ Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Brazil Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Canada Nghỉ Bình thường Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.