Thông báo quan trọng – Ngày lễ ngân hàng tháng 7

Đăng vào 12:53 giờ chiều GMT, ngày 30/06/2022. Chi tiết Tin tức

Chúng tôi xin thông báo với bạn do một số ngày nghỉ lễ diễn ra trong tháng 7, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7 năm 2022.

Vui lòng xem bảng bên dưới để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 01/07 04/07 05/07 06/07
HK50Cash Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
COFFE-SEP22 Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
CORN-SEP22 Bình thường Nghỉ Mở muộn 16:35 Bình thường
COTTO-DEC22 Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
COCOA-SEP22 Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
SBEAN-AUG22 Bình thường Nghỉ Mở muộn 16:35 Bình thường
SUGAR-OCT22 Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
WHEAT-SEP22 Bình thường Nghỉ Mở muộn 16:35 Bình thường
HGCOP-SEP22 Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường
OIL-AUG22 Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường
OILMn-AUG22 Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường
NGAS-AUG22 Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường
GSOIL-JUL22 Bình thường Nghỉ sớm 20:25 Bình thường Bình thường
BRENT-SEP22 Bình thường Nghỉ sớm 20:25 Bình thường Bình thường
JP225Cash Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
JP225-SEP22 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
USDX-SEP22 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
US500Cash Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
US500-SEP22 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
US100Cash Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
US100-SEP22 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
US30Cash Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
US30-SEP22 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường
GER40Cash Bình thường Nghỉ sớm 22:55 Bình thường Bình thường
GER40-SEP22 Bình thường Nghỉ sớm 22:55 Bình thường Bình thường
UK100Cash Bình thường Nghỉ sớm 22:55 Bình thường Bình thường
UK100-SEP22 Bình thường Nghỉ sớm 22:55 Bình thường Bình thường
GOLD Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường
PALL-SEP22 Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường
PLAT-OCT22 Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường
SILVER Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường
Chứng khoán Mỹ Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Brazil Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Canada Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường

Lưu ý thời gian được hiển thị theo múi giờ GMT +3.