Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 6

Đăng trên 7:56 am GMT, ngày 04/06/2019. Đọc thêm Thông báo

Chúng tôi xin thông báo rằng vào một số ngày lễ diễn ra trong tháng 6, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 06 đến 21/06/2019.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 06/06 07/06 08/06
Chứng khoán Thụy Điển Nghỉ Bình thường Bình thường
HK50Cash Bình thường Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 10/06 11/06
Chứng khoán Australia Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Áo Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Đức Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Na Uy Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Sỹ Nghỉ Bình thường
AUS200Cash Mở muộn 10:15 Bình thường
SWI20Cash Nghỉ Bình thường
SWI20-JUN19 Nghỉ Bình thường
GER30Cash Nghỉ Bình thường
GER30-JUN19 Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 17/06 18-19/06 20/06 21/06
Chứng khoán Hy Lạp Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
GRE20Cash Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
POL20Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Điển Bình thường Bình thường Bình thường Nghỉ
Chứng khoán Phần Lan Bình thường Bình thường Bình thường Nghỉ

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.