Thông báo Quan trọng – Lịch nghỉ ngân hàng tháng 6

Đăng trên 8:47 am GMT, ngày 29/05/2020. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày nghỉ lễ trong tháng 6, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ 01 đến 25/06/2020.

Vui lòng xem bảng thông tin dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 01/06 02/06 08/06 09/06
SWI20-JUN20 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
SWI20Cash Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
GER30-JUN20 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
GER30Cash Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
AUS200Cash Mở muộn 10:15 Bình thường Mở muộn 10:15 Bình thường
GRE20Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Áo Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
Chứng khoán Đức Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
Chứng khoán Na Uy Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
Chứng khoán Thụy Sỹ Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
Chứng khoán Australia Nghỉ Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hy Lạp Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 11/06 12/06
POL20Cash Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 19/06 22/06 25/06 26/06
HK50Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Điển Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
Chứng khoán Phần Lan Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.