Thông báo quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 6

Đăng vào 1:08 giờ chiều GMT, ngày 31/05/2022. Chi tiết Tin tức

Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng do một số ngày lễ diễn ra trong tháng 6, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 24 tháng 6 năm 2022.

Vui lòng xem các bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 02/06 03/06 06/06 07/06
UK100Cash Nghỉ Nghỉ Bình thường Bình thường
UK100-JUN22 Nghỉ Nghỉ Bình thường Bình thường
HK50Cash Bình thường Nghỉ Bình thường Bình thường
SWI20Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
SWI20-JUN22 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Áo Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Na Uy Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Nga Nghỉ Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Thụy Điển Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Sỹ Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Anh Nghỉ Nghỉ Bình thường Bình thường
Sản phẩm 13/06 14/06
AUS200Cash Mở muộn 10:15 Bình thường
Chứng khoán Hy Lạp Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 20/06 21/06 24/06 27/06
COFFE-SEP22 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
CORN-JUL22 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
COTTO-DEC22 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
COCOA-SEP22 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
SBEAN-JUL22 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
SUGAR-JUL22 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
WHEAT-SEP22 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
HGCOP-SEP22 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường Bình thường
JP225Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường Bình thường
JP225-SEP22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường Bình thường
US500Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường Bình thường
US500-SEP22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường Bình thường
US100-SEP22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường Bình thường
US30Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường Bình thường
US30-SEP22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường Bình thường Bình thường
GOLD Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường Bình thường
PLAT-JUL22 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường Bình thường
PALL-SEP22 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường Bình thường
SILVER Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường Bình thường
NGAS-JUL22 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường Bình thường
GSOIL-JUL22 Nghỉ sớm 20:25 Bình thường Bình thường Bình thường
OIL-AUG22 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường Bình thường
OILMn-AUG22 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường Bình thường Bình thường
BRENT-AUG22 Nghỉ sớm 20:25 Bình thường Bình thường Bình thường
Chứng khoán Brazil Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
Chứng khoán Canada Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
Chứng khoán Phần Lan Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Điển Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Mỹ Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường

Lưu ý thời gian hiển thị theo múi giờ GMT +3.