Thông báo quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 6

Đăng trên 8:00 sáng giờ GMT, ngày 31/05/2023. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày nghỉ lễ diễn ra trong tháng 6, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị hành hưởng từ 05 đến 26 tháng 6 năm 2023.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 05/06 06/06 07/06
Chứng khoán Hy Lạp Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Thụy Điển Bình thường Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 12/06 13/06
AUS200Cash Mở muộn 10:15 Bình thường
Sản phẩm 16/06 19/06 20/06
SA40Cash Nghỉ Bình thường Bình thường
COFFE-SEP23 Bình thường Nghỉ Bình thường
CORN-JUL23 Bình thường Nghỉ Bình thường
COTTO-DEC23 Bình thường Nghỉ Bình thường
COCOA-SEP23 Bình thường Nghỉ Bình thường
SBEAN-JUL23 Bình thường Nghỉ Bình thường
SUGAR-JUL23 Bình thường Nghỉ Bình thường
WHEAT-SEP23 Bình thường Nghỉ Bình thường
HGCOP-SEP23 Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
GSOIL-JUL23 Bình thường Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
BRENTCash Bình thường Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
BRENT-AUG23 Bình thường Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
NGASCash Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
NGAS-JUL23 Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
OILCash Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
OIL-AUG23 Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
OILMn-AUG23 Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
JP225Cash Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
JP225-SEP23 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
UK100Cash Bình thường Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
UK100-SEP23 Bình thường Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
GER40Cash Bình thường 03:20 – 22:55 Bình thường
GER40-SEP23 Bình thường 03:20 – 22:55 Bình thường
US2000Cash Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500Cash Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500-SEP23 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100Cash Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100-SEP23 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30Cash Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30-SEP23 Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
VIX-JUN23 Bình thường Nghỉ sớm 18:25 Bình thường
VIX-JUL23 Bình thường Nghỉ sớm 18:25 Bình thường
GOLD Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
XAUEUR Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
SILVER Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
PLAT-JUL23 Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
PALL-SEP23 Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
Chứng khoán Mỹ Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Canada Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Brazil Bình thường Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 22/06 23/06 26/06
HK50Cash Nghỉ Bình thường Bình thường
ChinaHCash Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Phần Lan Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Điển Bình thường Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.