Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 6

Đăng trên 8:29 sáng giờ GMT, ngày 03/06/2024. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày lễ diễn ra trong tháng 6, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 6 đến ngày 24 tháng 6 năm 2024.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 06/06 07/06
Chứng khoán Thụy Điển Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 10/06 11/06
AUS200Cash Mở muộn 10:15 Bình thường
HK50Cash Nghỉ Bình thường
ChinaHCash Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 17/06 18/06 19/06 20/06
SA40Cash Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
COFFE-SEP24 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
CORN-JUL24 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
COTTO-DEC24 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
COCOA-SEP24 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
SBEAN-JUL24 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
SUGAR-JUL24 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
WHEAT-SEP24 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
HGCOP-SEP24 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
GSOIL-JUL24 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
BRENTCash Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
BRENT-AUG24 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
NGASCash Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
NGAS-JUL24 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
OILCash Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
OIL-AUG24 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
OILMn-AUG24 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
JP225Cash Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
JP225-SEP24 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
UK100Cash Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
UK100-JUN24 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
UK100-SEP24 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
EU50Cash Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
EU50-JUN24 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
EU50-SEP24 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
GER40Cash Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
GER40-JUN24 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
GER40-SEP24 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
US2000Cash Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500Cash Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500-JUN24 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100Cash Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100-JUN24 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30Cash Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30-JUN24 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
VIX-JUL24 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 18:25 Bình thường
Xe điện Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
FAANGs_10 Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Blockchain&NFT Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
ChinaInternet Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
AI_INDX Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
GOLD Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
XAUEUR Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
SILVER Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
PLAT-JUL24 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
PALL-SEP24 Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
BTGUSD Bình thường Bình thường Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
Chứng khoán Mỹ Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Canada Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Brazil Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 21/06 24/06 25/06
Chứng khoán Phần Lan Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Thụy Điển Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Hy Lạp Bình thường Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.