Đặt cọc và đòn bẩy

6 lớp tài sản - 16 nền tảng giao dịch - Hơn 1000 sản phẩm
Giao dịch forex, chứng khoán riêng lẻ, hàng hóa, kim loại quý, năng lượng và chỉ số chứng khoán tại XM.

Đòn bẩy linh hoạt từ 1:1 đến 1000:1

Tại XM các khách hàng có thể giao dịch rất linh hoạt với các yêu cầu ký quỹ không thay đổi và đòn bẩy từ 1:1 tới 1000:1.

Giới thiệu về ký quỹ

Ký quỹ là số tiền dùng để chi trả cho các rủi ro xảy ra trong quá trình giao dịch của bạn.

Đặt cọc được thể hiện dưới dạng phần trăm của khối lượng giao dịch (Ví dụ: 5% hoặc 1 %), và một lý do thực sự duy nhất mà tài khoản giao dịch của bạn luôn có tiền là để đảm bảo đủ tiền đặt cọc. Chẳng hạn với khoản đặt cọc là 1%, thì giao dịch 1.000.000$ sẽ yêu cầu một khoản đặt cọc 10.000$.

Đối với Forex, Vàng và Bạc, các lệnh mới có thể được mở nếu yêu cầu đặt cọc cho các lệnh mới bằng hoặc nhỏ hơn số dư đặt cọc khả dụng của tài khoản. Khi phòng ngừa rủi ro, các lệnh có thể được mở nếu yêu cầu đặt cọc dưới 100% vì yêu cầu đặt cọc cho các lệnh phòng ngừa rủi ro bằng 0.

Đối với tất cả các sản phẩm khác, các lệnh mới có thể được mở nếu yêu cầu đặt cọc cho các lệnh mới bằng hoặc nhỏ hơn số dư đặt cọc khả dụng của tài khoản. Khi phòng ngừa rủi ro, yêu cầu đặt cọc cho lệnh phòng ngừa rủi ro bằng 50%. Các lệnh phòng ngừa rủi ro mới có thể được mở nếu yêu cầu đặt cọc cuối cùng bằng hoặc nhỏ hơn tổng vốn trong tài khoản.

Giới thiệu về đòn bẩy

Sử dụng đòn bẩy có nghĩa là bạn có thể giao dịch với các vị thế lớn hơn số tiền trong tài khoản giao dịch của bạn. Độ lớn của đòn bẩy được thể hiện dưới dạng tỷ lệ, ví dụ 50:1, 100:1, hay 500:1. Giả sử rằng bạn có 1.000$ trong tài khoản giao dịch của mình và bạn mở thẻ giao dịch trị giá 500.000 USD/JPY, đòn bẩy của bạn sẽ bằng 500:1.

Làm thế nào mà bạn có thể giao dịch gấp 500 lần số tiền bạn đang có theo ý mình? Tại XM bạn được cấp phép tín dụng ngắn hạn miễn phí bất cứ lúc nào bạn giao dịch trên tiền ký quỹ: điều này cho phép bạn mua một số lượng lớn hơn giá trị tài khoản của bạn. Nếu không có sự cho phép này, bạn chỉ có thể mua hoặc bán với trị giá 1.000$ cho mỗi lệnh.

Đòn bẩy XM

Tùy thuộc vào loại tài khoản mà bạn mở tại XM, bạn có thể chọn đòn bẩy trong phạm vi từ 1:1 tới 1000:1. Các yêu cầu ký quỹ không thay đổi trong cả tuần, không tăng khi qua đêm hoặc vào cuối tuần. Hơn thế nữa, tại XM bạn có thể yêu cầu tăng hoặc giảm đòn bẩy mà bạn đã chọn.

Rủi ro từ đòn bẩy

Một mặt, bằng cách sử dụng đòn bẩy, thậm chí từ một đầu tư ban đầu tương đối nhỏ bạn có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể. Mặt khác, mức lỗ của bạn có thể trở nên đáng kể nếu bạn thất bại trong việc áp dụng biện pháp quản lý rủi ro thích hợp.

Đó chính là lý do tại sao XM cung cấp một khoảng giá trị đòn bẩy để bạn lựa chọn mức độ rủi ro ưa thích. Đồng thời, chúng tôi không khuyến khích giao dịch với mức đòn bẩy gần ở mức 1000:1 vì giao dịch này có mức rủi ro cao.

Giám sát ký quỹ

Tại XM bạn có thể kiểm soát tình trạng rủi ro theo thời gian thực bằng cách theo dõi số tiền ký quỹ bạn đã sử dụng và còn dư.

Tiền ký quỹ đã sử dụng và còn dư cùng nhau tạo thành vốn khả dụng hiện có của bạn. Tiền ký quỹ đã sử dụng là số tiền bạn cần ký quỹ để thực hiện giao dịch. (ví dụ nếu bạn thiết lập tài khoản của mình với mức đòn bẩy 100:1, số tiền ký quỹ bạn cần 1% của khối lượng giao dịch). Tiền ký quỹ còn dư là số tiền bạn còn lại trong tài khoản giao dịch, và thay đổi theo vốn khả dụng hiện có trong tài khoản của bạn; Với số tiền ký quỹ còn dư bạn có thể mở thêm các giao dịch, hay có thể gánh chịu các khoản lỗ.

Cảnh báo ký quỹ

Mặc dù mỗi khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn việc theo dõi hoạt động tài khoản giao dịch của mình, XM tuân theo chính sách cảnh báo ký quỹ để bảo đảm rằng những rủi ro lớn nhất có thể xảy ra không vượt quá vốn khả dụng trong tài khoản của bạn.

Ngay khi số vốn trong tài khoản của bạn bị rơi xuống dưới 100% số tiền ký quỹ cần thiết để duy trì các lệnh đang mở của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng gửi cho bạn một cảnh báo ký quỹ báo với bạn rằng bạn không có đủ vốn để duy trì các lệnh đang mở.

Mức ngừng giao dịch

Mức stop-out liên quan đến mức vốn mà tại đó các lệnh đang mở của bạn tự động bị đóng. Đóng lệnh bắt buộc xảy ra đối với tài khoản khách hàng cá nhân khi vốn của tài khoản giao dịch bằng hoặc thấp hơn 50% yêu cầu đặt cọc.

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.