Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 5

Đăng trên 7:25 am GMT, ngày 29/04/2020. Đọc thêm Thông báo

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày nghỉ lễ trong tháng 5, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 01 đến 26/05/2020.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 30/04 01/05 04/05
Chứng khoán Thụy Điển Nghỉ sớm 13:55 Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 01/05 04/05
EU50Cash Nghỉ Bình thường
EU50-JUN20 Nghỉ Bình thường
FRA40Cash Nghỉ Bình thường
FRA40-MAY20 Nghỉ Bình thường
GER30Cash Nghỉ Bình thường
GER30-JUN20 Nghỉ Bình thường
HK50Cash Nghỉ Bình thường
IT40Cash Nghỉ Bình thường
NETH25Cash Nghỉ Bình thường
POL20Cash Nghỉ Bình thường
SPAIN35Cash Nghỉ Bình thường
SWI20Cash Nghỉ Bình thường
SWI20-JUN20 Nghỉ Bình thường
GRE20Cash Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Áo Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Bỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Phần Lan Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Pháp Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Đức Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hy Lạp Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Italy Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hà Lan Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Na Uy Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Bồ Đào Nha Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Tây Ban Nha Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Sỹ Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 08/05 11/05
Chứng khoán Anh Quốc Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Nga Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 20/05 21/05 22/05
SWI20Cash Bình thường Nghỉ Bình thường
SWI20-JUN20 Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Phần Lan Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Na Uy Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Điển Nghỉ sớm 13:55 Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Sỹ Bình thường Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 25/05 26/05
COFFE-JUL20 Nghỉ Bình thường
CORN-JUL20 Nghỉ Bình thường
COTTO-JUL20 Nghỉ Bình thường
COCOA-JUL20 Nghỉ Bình thường
SBEAN-JUL20 Nghỉ Bình thường
SUGAR-JUL20 Nghỉ Bình thường
WHEAT-JUL20 Nghỉ Bình thường
BRENT-JUL20 Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
OIL-JUL20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
OILMn-JUL20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GSOIL-JUN20 Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
NGAS-JUN20-JUL20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
HGCOP-JUL20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GOLD Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PALL-SEP20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PLAT-JUL20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
SILVER Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GER30Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
GER30-JUN20 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
JP225Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
JP225-JUN20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
UK100Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
UK100-JUN20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
USDX-JUN20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500-JUN20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100-JUN20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30-JUN20 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
Chứng khoán Brazil Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Nga Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Anh Quốc Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hoa Kỳ Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian hiển thị ở trên theo múi giờ GMT +3.