Thông báo quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 5

Đăng trên 10:08 am GMT, ngày 27/04/2021. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày nghỉ lễ diễn ra trong tháng 5, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày mùng 3 đến 31 tháng 5 năm 2021.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 03/05 04/05 05/05
UK100Cash Nghỉ Bình thường Bình thường
UK100-JUN21 Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Anh Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Nga Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Hy Lạp Nghỉ Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 12/05 13/05 14/05
SWI20Cash Bình thường Nghỉ Bình thường
SWI20-JUN21 Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Phần Lan Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Na Uy Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Điển Nghỉ sớm 13:55 Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Sỹ Bình thường Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 17/05 18/05 19/05 20/05
Chứng khoán Na Uy Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
HK50Cash Bình thường Bình thường Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 24/05 25/05
SWI20Cash Nghỉ Bình thường
SWI20-JUN21 Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Áo Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Đức Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Na Uy Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Sỹ Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 31/05 01/06
COFFE-JUL21 Nghỉ Bình thường
CORN-JUL21 Nghỉ Bình thường
COTTO-JUL21 Nghỉ Bình thường
COCOA-JUL21 Nghỉ Bình thường
SBEAN-JUL21 Nghỉ Bình thường
SUGAR-JUL21 Nghỉ Bình thường
WHEAT-JUL21 Nghỉ Bình thường
HGCOP-JUL21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
NGAS-JUL21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GSOIL-JUN21 Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
OIL-JUL21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
OILMn-JUL21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
BRENT-AUG21 Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
GER30Cash Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
GER30-JUN21 Nghỉ sớm 22:55 Bình thường
JP225Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
JP225-JUN21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
UK100Cash Nghỉ Bình thường
UK100-JUN21 Nghỉ Bình thường
USDX-JUN21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30-JUN21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100-JUN21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500-JUN21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GOLD Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
SILVER Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PALL-SEP21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
PLAT-JUL21 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
Chứng khoán Anh Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Nga Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Mỹ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Brazil Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Canada Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.