Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 5

Đăng trên 12:42 pm GMT, ngày 29/04/2022. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo với bạn rằng do một số ngày nghỉ lễ diễn ra vào tháng 5, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 02 đến ngày 30 tháng 5 năm 2022.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 02/05 03/05 09/05 10/05
HK50Cash Nghỉ Bình thường Nghỉ Bình thường
UK100Cash Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
UK100-JUN22 Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
Chứng khoán Anh Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
Chứng khoán Hy Lạp Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
Chứng khoán Nga Nghỉ Bình thường Bình thường Bình thường
Sản phẩm 17/05 18/05
Chứng khoán Na Uy Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 25/05 26/05 27/05
SWI20Cash Bình thường Nghỉ Bình thường
SWI20-JUN22 Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Điển Nghỉ sớm 13:50 Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Sỹ Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Na Uy Bình thường Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Phần Lan Bình thường Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 30/05 31/05
COFFE-JUL22 Nghỉ Bình thường
CORN-JUL22 Nghỉ Bình thường
COTTO-JUL22 Nghỉ Bình thường
COCOA-JUL22 Nghỉ Bình thường
SBEAN-JUL22 Nghỉ Bình thường
SUGAR-JUL22 Nghỉ Bình thường
WHEAT-JUL22 Nghỉ Bình thường
HGCOP-JUL22 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
NGAS-JUL22 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
GSOIL-JUN22 Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
OIL-JUL22 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
OILMn-JUL22 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
BRENT-AUG22 Nghỉ sớm 20:25 Bình thường
JP225Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
JP225-JUN22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
USDX-JUN22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US500-JUN22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US100-JUN22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30Cash Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
US30-JUN22 Nghỉ sớm 19:55 Bình thường
GOLD Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
PLAT-JUL22 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
PALL-SEP22 Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
SILVER Nghỉ sớm 21:25 Bình thường
Chứng khoán Mỹ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Canada Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Brazil Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.