Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 4

Đăng trên 9:14 am GMT, ngày 02/04/2020. Đọc thêm Thông báo

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày Lễ Phục sinhLễ Phật đản, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 08 đến 30/04/2020.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 08/04 09/04
Chứng khoán Na Uy Nghỉ sớm 13:55 Nghỉ
Chứng khoán Thụy Điển Bình thường Nghỉ sớm 13:55
AUS200Cash Bình thường Nghỉ sớm 16:55
Sản phẩm 10/04 13/04 14/04
COFFE-MAY20-JUL20 Nghỉ Mở muộn 14:35 Bình thường
COCOA-MAY20-JUL20 Nghỉ Mở muộn 14:35 Bình thường
CORN-MAY20 Nghỉ Bình thường Bình thường
COTTO-MAY20-JUL20 Nghỉ Bình thường Bình thường
SBEAN-MAY20 Nghỉ Bình thường Bình thường
SUGAR-MAY20 Nghỉ Mở muộn 14:35 Bình thường
WHEAT-MAY20 Nghỉ Bình thường Bình thường
BRENT-JUN20 Nghỉ Bình thường Bình thường
OIL-MAY20 Nghỉ Bình thường Bình thường
OILMn-MAY20 Nghỉ Bình thường Bình thường
GSOIL-MAY20 Nghỉ Bình thường Bình thường
NGAS-MAY20 Nghỉ Bình thường Bình thường
HGCOP-MAY20 Nghỉ Bình thường Bình thường
GOLD Nghỉ Bình thường Bình thường
PALL-JUN20 Nghỉ Bình thường Bình thường
PLAT-JUL20 Nghỉ Bình thường Bình thường
SILVER Nghỉ Bình thường Bình thường
AUS200Cash Nghỉ Nghỉ Bình thường
EU50Cash Nghỉ Nghỉ Bình thường
EU50-JUN20 Nghỉ Nghỉ Bình thường
FRA40Cash Nghỉ Nghỉ Bình thường
FRA40-APR20 Nghỉ Nghỉ Bình thường
GER30Cash Nghỉ Nghỉ Bình thường
GER30-JUN20 Nghỉ Nghỉ Bình thường
HK50Cash Nghỉ Nghỉ Bình thường
IT40Cash Nghỉ Nghỉ Bình thường
JP225Cash Nghỉ Bình thường Bình thường
JP225-JUN20 Nghỉ Bình thường Bình thường
NETH25Cash Nghỉ Nghỉ Bình thường
POL20Cash Nghỉ Nghỉ Bình thường
SPAIN35Cash Nghỉ Nghỉ Bình thường
SWI20Cash Nghỉ Nghỉ Bình thường
SWI20-JUN20 Nghỉ Nghỉ Bình thường
UK100Cash Nghỉ Nghỉ Bình thường
UK100-JUN20 Nghỉ Nghỉ Bình thường
USDX-JUN20 Nghỉ Bình thường Bình thường
US500Cash Nghỉ Bình thường Bình thường
US500-JUN20 Nghỉ Bình thường Bình thường
US100Cash Nghỉ Bình thường Bình thường
US100-JUN20 Nghỉ Bình thường Bình thường
US30Cash Nghỉ Bình thường Bình thường
US30-JUN20 Nghỉ Bình thường Bình thường
GRE20Cash Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Australia Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Áo Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Bỉ Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Brazil Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Phần Lan Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Pháp Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Đức Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hy Lạp Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Italy Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hà Lan Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Na Uy Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Bồ Đào Nha Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Tây Ban Nha Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Điển Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Thụy Sỹ Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Anh Quốc Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hoa Kỳ Nghỉ Bình thường Bình thường
Chứng khoán Nga Nghỉ Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 17/04 20/04 21/04
GRE20Cash Nghỉ Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hy Lạp Nghỉ Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 30/04 01/05
HK50Cash Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT+3.