Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 3

Đăng trên 10:39 am GMT, ngày 27/02/2020. Đọc thêm Thông báo

Chúng tôi xin thông báo vào Thứ Hai Xanh diễn ra vào tháng 3, giờ giao dịch của hai sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 02/03/2020.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 02/03 03/03
GRE20Cash Nghỉ Bình thường
Chứng khoán Hy Lạp Nghỉ Bình thường

Thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT+2.