Thông báo Quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 11

Đăng trên 9:10 am GMT, ngày 05/11/2020. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày nghỉ lễ diễn ra trong Tháng 11, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian 11 – 27/11/2020.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 11/11 12/11
POL20Cash Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 26/11 27/11
COFFE-MAR21 Nghỉ Bình thường
CORN-MAR21 Nghỉ 16:35-20:00
COTTO-MAR21 Nghỉ 15:05-20:25
COCOA-MAR210 Nghỉ Bình thường
SBEAN-JAN21 Nghỉ 16:35-20:00
SUGAR-MAR21 Nghỉ Bình thường
WHEAT-MAR21 Nghỉ 16:35-20:00
HGCOP-MAR21 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:40
PALL-MAR21 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:40
PLAT-JAN21 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:40
GOLD Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:40
SILVER Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:40
GSOIL-DEC20 Nghỉ sớm 20:25 Nghỉ sớm 20:55
NGAS-JAN21 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:40
BRENT-JAN21 Nghỉ sớm 20:25 Nghỉ sớm 20:55
BRENT-FEB21 Nghỉ sớm 20:25 Nghỉ sớm 20:55
OIL-JAN21 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:40
OILMn-JAN21 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:40
GER30-DEC20 Nghỉ sớm 22:55 Nghỉ sớm 22:55
GER30Cash Nghỉ sớm 22:55 Nghỉ sớm 22:55
JP225-DEC20 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:10
JP225Cash Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:10
UK100-DEC20 Nghỉ sớm 22:55 Nghỉ sớm 22:55
UK100Cash Nghỉ sớm 22:55 Nghỉ sớm 22:55
USDX-DEC20 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:10
US30-DEC20 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:10
US30Cash Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:10
US100-DEC20 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:10
US100Cash Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:10
US500-DEC20 Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:10
US500Cash Nghỉ sớm 19:55 Nghỉ sớm 20:10
Chứng khoán Mỹ Nghỉ Nghỉ sớm 19:55
Chứng khoán Brazil Nghỉ Nghỉ sớm 19:55
Chứng khoán Canada Nghỉ Nghỉ sớm 19:55

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.