Thông báo quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng Tháng 11

Đăng vào 10:03 sáng giờ GMT, ngày 02/11/2022. Chi tiết Tin tức

Chúng tôi xin thông báo do một số ngày nghỉ lễ diễn ra trong tháng 11, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 11 năm 2022.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết những sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 04/11 07/11
Chứng khoán Thụy Điển Nghỉ sớm 13h50 Bình thường
Sản phẩm 24/11 25/11 28/11
COFFE-MAR23 Nghỉ Bình thường Bình thường
COCOA-MAR23 Nghỉ Bình thường Bình thường
CORN-MAR23 Nghỉ 16h35-20h Bình thường
COTTO-MAR23 Nghỉ 15h05-19h25 Bình thường
SBEAN-JAN23 Nghỉ 16h35-20h Bình thường
SUGAR-MAR23 Nghỉ Bình thường Bình thường
WHEAT-MAR23 Nghỉ 16h35-20h Bình thường
HGCOP-MAR23 Nghỉ sớm 21h25 Nghỉ sớm 20h40 Bình thường
OIL-JAN23 Nghỉ sớm 21h25 Nghỉ sớm 20h40 Bình thường
OILMn-JAN23 Nghỉ sớm 21h25 Nghỉ sớm 20h40 Bình thường
NGAS-JAN23 Nghỉ sớm 21h25 Nghỉ sớm 20h40 Bình thường
NGAS-DEC22 Nghỉ sớm 21h25 Nghỉ sớm 20h40 Bình thường
GSOIL-DEC22 Nghỉ sớm 20h25 Nghỉ sớm 21h55 Bình thường
BRENT-JAN23 Nghỉ sớm 20h25 Nghỉ sớm 21h55 Bình thường
US30Cash Nghỉ sớm 19h55 Nghỉ sớm 20h10 Bình thường
US30-DEC22 Nghỉ sớm 19h55 Nghỉ sớm 20h10 Bình thường
US100-DEC22 Nghỉ sớm 19h55 Nghỉ sớm 20h10 Bình thường
US100Cash Nghỉ sớm 19h55 Nghỉ sớm 20h10 Bình thường
US500-DEC22 Nghỉ sớm 19h55 Nghỉ sớm 20h10 Bình thường
US500Cash Nghỉ sớm 19h55 Nghỉ sớm 20h10 Bình thường
JP225-DEC22 Nghỉ sớm 19h55 Nghỉ sớm 20h10 Bình thường
JP225Cash Nghỉ sớm 19h55 Nghỉ sớm 20h10 Bình thường
UK100-DEC22 Nghỉ sớm 22h55 Bình thường Bình thường
UK100Cash Nghỉ sớm 22h55 Bình thường Bình thường
USDX-DEC22 Nghỉ sớm 19h55 Nghỉ sớm 20h10 Bình thường
GER40-DEC22 Nghỉ sớm 22h55 Bình thường Bình thường
GER40Cash Nghỉ sớm 22h55 Bình thường Bình thường
GOLD Nghỉ sớm 21h25 Nghỉ sớm 20h40 Bình thường
SILVER Nghỉ sớm 21h25 Nghỉ sớm 20h40 Bình thường
PALL-DEC22 Nghỉ sớm 21h25 Nghỉ sớm 20h40 Bình thường
PALL-MAR23 Nghỉ sớm 21h25 Nghỉ sớm 20h40 Bình thường
PLAT-JAN23 Nghỉ sớm 21h25 Nghỉ sớm 20h40 Bình thường
Chứng khoán Mỹ Nghỉ Nghỉ sớm 19h55 Bình thường
Chứng khoán Canada Nghỉ Nghỉ sớm 19h55 Bình thường
Chứng khoán Brazil Nghỉ Nghỉ sớm 19h55 Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +2.