Thông báo quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 10

Đăng trên 10:43 am GMT, ngày 29/09/2021. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày lễ diễn ra trong tháng 10, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 01 đến ngày 28 tháng 10 năm 2021.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 01/10 04/10
HK50Cash Nghỉ Bình thường

Sản phẩm 14/10 15/10
HK50Cash Nghỉ Bình thường

Sản phẩm 26/10 27/10
Chứng khoán Áo Nghỉ Bình thường

Sản phẩm 28/10 29/10
Chứng khoán Hy Lạp Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.