Thông báo quan trọng – Nghỉ lễ ngân hàng tháng 10

Đăng vào 8:27 sáng giờ GMT, ngày 28/09/2022. Chi tiết Tin tức

Chúng tôi xin thông báo vào một số ngày nghỉ lễ trong tháng 10, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 10 năm 2022 đến 28 tháng 10 năm 2022.

Vui lòng xem các bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 04/10 05/10
HK50Cash Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 26/10 27/10
Chứng khoán Áo Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 28/10 31/10
Chứng khoán Hy Lạp Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT +3.