Thông báo quan trọng: Nghỉ lễ ngân hàng tháng 10

Đăng trên 12:00 sáng giờ GMT, ngày 28/09/2023. Đọc thêm Tin tức

Chúng tôi xin thông báo vào các ngày lễ diễn ra trong tháng 10, giờ giao dịch của nhiều sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng từ ngày 2 đến ngày 26 tháng 10 năm 2023.

Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các sản phẩm bị ảnh hưởng:

Sản phẩm 02/10 03/10
HK50Cash Nghỉ Bình thường
ChinaHCash Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 09/10 10/10
CA60Cash Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 23/10 24/10
HK50Cash Nghỉ Bình thường
ChinaHCash Nghỉ Bình thường
Sản phẩm 26/10 27/10
Chứng khoán Áo Nghỉ Bình thường

Lưu ý thời gian ở trên hiển thị theo múi giờ GMT+3.