Đến với với trẻ em gặp khó khăn – Sự kiện từ thiện của XM tại Manila

Đăng trên 9:12 am GMT, ngày 02/12/2019. Đọc thêm CSR

Tham gia cùng với các tổ chức từ thiện quốc tế để hỗ trợ cho trẻ em là một phần rất quan trọng trong các hoạt động từ thiện của XM.

Ngay sau hoạt động từ thiện gần đây của chúng tôi tại thủ đô của Malaysia, chúng tôi đã tổ chức một sự kiện tương tự tại Manila trong tháng 11 cùng với tổ chức phi lợi nhuận Virlanie. Đây là tổ chức cung cấp chỗ ở và các hỗ trợ cho hàng trăm đứa trẻ lang thang tại Philippines.

Các thành viên của chúng tôi đã gặp gỡ tổ chức Virlanie vào ngày 25/11, đóng góp nhiều thực phẩm, đồ vệ sinh cá nhân, đồ lau chùi và quần áo cho cơ sở Masaya Home để giúp đỡ những người đang trong hoàn cảnh khó khăn và những trẻ em dễ bị tổn thương tại Philippines. Chúng tôi xin cảm ơn Virlanie vì sự hiếu khách của họ và sự sẵn sàng phối hợp để thực hiện một mục tiêu cao quý.

Với hơn 3 triệu người vô gia cư, trong đó có hơn 1,5 triệu trẻ em tại Philippines, mỗi hoạt động từ thiện đều có ý nghĩa rất lớn. Những đứa trẻ trong hoàn cảnh đó bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các vấn đề liên quan đến sức khỏe, thuốc chữa bệnh và mại dâm. Các tổ chức từ thiện như Virlanie đã nỗ lực mỗi ngày để kêu gọi đóng góp để hỗ trợ cho trẻ em từ 7-12 tuổi đang rất cần các mái ấm an toàn có không khi gia đình. Với sự sát cánh của XM, các nỗ lực của họ đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.