Technical Analysis – US 30 index’s gains curbed by Ichimoku cloud and 100-MAThe US 30 stock index (Cash) has been driven back down to the vicinity of its recently recorded 14-month low of 31,224 by the restricting Ichimoku cloud and the descending 100-period simple moving average (SMA). That said the falling SMAs are endorsing the approximately one-month downward bearing from the 35,496 high, which pierced marginally below the 31,321 low reached back in March 2021, where the price had found its latest footing prior to current selling pressures.

The Ichimoku lines are indicating that negative forces are close to regaining full command, while the short-term oscillators are hinting of the pause in the selloff in the index. The now downward pointing RSI has snagged around the 30 oversold level, while the negative charge of the stochastic oscillator is being tested. Meanwhile, the MACD is promoting additional declines in the price as it is diving deeper in the indicator’s bearish territory.

If the price closes definitively beneath the immediate support barriers of 31,321 and 31,224, this will validate that the index is likely to surrender extra ground, verifying the recent weakness from yesterday. The next support region to challenge sellers’ dominance could exist around the 30,518-30,760 area formed by lows early on in February and March 2021. Remaining heavy, the bears may then aim for the 30,009 barrier.

Otherwise, if buyers re-emerge and drive the price north of the 14-month low’s vicinity, initial resistance could stem from the 31,857 inside swing low coinciding with the Ichimoku cloud’s lower surface, and the Ichimoku lines overhead at 31,960. If buying interest endures, the falling 50-period SMA at 32,130 and the 32,305 obstacle could impede buyers from challenging the fortified 32,680-32,816 resistance band.

Summarizing, the US 30 index’s bearish bias looks to be rekindling. A close in the current 4-hour red candle beneath the 31,321 and the 31,224 support borders may suggest further dampening in the index’s outlook. That said, for optimism to return in the index, a pickup in sentiment would need to drive the price over the 32,680-32,816 resistance and beyond the 33,050 barrier.

Khước từ trách nhiệm: các tổ chức thuộc XM Group chỉ cung cấp dịch vụ khớp lệnh và truy cập Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cho phép xem và/hoặc sử dụng nội dung có trên trang này hoặc thông qua trang này, mà hoàn toàn không có mục đích thay đổi hoặc mở rộng. Việc truy cập và sử dụng như trên luôn phụ thuộc vào: (i) Các Điều kiện và Điều khoản; (ii) Các Thông báo Rủi ro; và (iii) Khước từ trách nhiệm toàn bộ. Các nội dung như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Đặc biệt, xin lưu ý rằng các thông tin trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không phải là sự xúi giục, mời chào để tham gia bất cứ giao dịch nào trên các thị trường tài chính. Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn.

Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.

Tất cả nội dung của bên thứ ba, cũng như nội dung của XM như các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba có trên trang web này được cung cấp với dạng "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư. Với việc các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro tại đây liên quan đến các thông tin ở trên.

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi.